Um Heilbrigðiseftirlit Suðurlands

Hlutverk Heilbrigðiseftirlits Suðurlands er að er að fara með hollustuhátta-, matvæla- og mengunarvarnaeftirlit á starfssvæðinu, stuðla að öflugri umhverfisvöktun og fræðslu til almennings á Suðurlandi.

Helstu verkefni Heilbrigðiseftirlits Suðurlands eru:

  • Reglubundið eftirlit, leyfisveitingar, s.s. starfsleyfi, tóbakssöluleyfi og brennuleyfi.
  • Sýnataka og rannsóknir á neysluvatni, matvælum og umhverfi.
  • Umsagnir um veitinga- og gististaði vegna rekstrarleyfa sem sýslumenn veita.
  • Umsagnir vegna skipulagsmála til skipulags- og byggingafulltrúa.
  • Umsagnir vegna brennuleyfa sem sýslumenn veita.
  • Vöktun loftgæða og önnur umhverfisvöktun.
  • Hreinsun á lóðum og lendum
  • Skráning á framkvæmd eftirlits og niðurstöðum mælinga.

Heilbrigðiseftirlit Suðurlands starfar í umboði Heilbrigðisnefndar Suðurlands  samkvæmt lögum nr. 7/1998. Aðalfundur Heilbrigðiseftirlits Suðurlands bs. er haldinn árlega í tengslum við ársþing SASS, venjulega í síðustu viku október. Þar eiga aðildarsveitarfélögin fulltrúa í samræmi við samþykkt um Heilbrigðiseftirlit Suðurlands. Samþykktin var birt í Stjórnartíðindum 2021 en er einnig hægt að finna á heimasíðu HSL, sjá slóð: https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=196834fc-7717-42a2-8eeb-da962e3c8d1f.

Á aðalfundi eru tekin fyrir ársskýrsla og ársreikningar ásamt fjárhagsáætlun fyrir næsta ár.

Aðildarsveitarfélög Heilbrigðiseftirlits Suðurlands bs. eru 14 talsins og eru:

·       Ásahreppur                                                 www.asahreppur.is

·       Bláskógabyggð                                           www.blaskogabyggd.is

·       Flóahreppur                                                www.floahreppur.is

·       Grímsnes- og  Grafningshreppur                www.gogg.is 

·       Hrunamannahreppur                                   www.fludir.is

·       Hveragerðisbær                                          www.hveragerdi.is

·       Mýrdalshreppur                                          www.vik.is

·       Rangárþing eystra                                       www.hvolsvollur.is

·       Rangárþing ytra                                          www.ry.is

·       Skaftárhreppur                                            www.klaustur.is

·       Skeiða- og Gnúpverjahreppur                     www.skeidgnup.is

·       Sveitarfélagið Árborg                                  www.arborg.is

·       Sveitarfélagið Ölfus                                     www.olfus.is

·      Vestmannaeyjabær                                        www.vestmannaeyjar.is