36. fundur Heilbrigðisnefndar Suðurlands, 23. október 2001

36. fundur Heilbrigðisnefndar Suðurlands haldinn þriðjudaginn 23. október 2001 kl. 14.00 að Strandvegi 50, Vestmannaeyjum.

 Mætt: Heimir Hafsteinsson formaður, Íris Þórðardóttir, Svanborg Egilsdóttir, Gunnar Þorkelsson, Sesselja Pétursdóttir.  Ennfremur Pétur Skarphéðinsson og Elsa Ingjaldsdóttir auk Þorvarðar Hjaltasonar sem sat hluta af fundi.

Formaður setti fund og bauð gesti velkomna.

1)      Samráðsfundur forráðamanna Vestmannaeyjabæjar og Heilbrigðisnefndar Suðurlands.

Á fundinn mættu Páll Einarsson, bæjarritari, Ólafur Ólafsson, bæjartæknifræðingur og Ívar Atlason frá Bæjarveitum Vestmannaeyja.

Gerði Ívar grein fyrir ástandi sorpmála og urðu í kjölfarið umræður um mengunarvarnir sorpbrennslustöðvarinnar auk umhverfishreinsunar á vegum bæjarfélagsins. Fram kom að fyrirhugað er að gera geymslusvæði við Sorpbrennslustöðina sem aðstöðu fyrir fyrirtæki til að geyma hluti sem ekki á að farga.

Ólafur kynnti og útskýrði fráveituáætlun Vestmannaeyjabæjar. Mikil vinna hefur farið í að greina og safna saman upplýsingum og meta ástand fráveitulagna. Í dag eru 2 aðalútrásir, ein á Eiðinu og önnur við golfvöllinn en fyrirhugað er að leggja hana niður. Úr fráveitukerfinu koma ca. 154 þúsund p.e. og er heildarkostnaður við fráveituframkvæmdir áætlaður í kringum 300 milljónir.

Almennar umræður urðu um áætlunina og voru fundarmenn sammála um að áætlunin væri bæði ítrleg og greinargóð.

Formaður þakkaði gestunum  fyrir og véku þeir síðan af fundi.

2)      Drög að fjárhagsáætlun og breyting á gjaldskrá og eftirlitsáætlun lögð fram til kynningar.

Lögð fram fyrstu drög að fjárhagsáætlun, eftirlitsáætlun og breytingu á gjaldskrá. Þorvarður Hjaltason fór yfir helstu tölur og útskýrði breytingar. Kom fram að nokkrar breytingar verða vegna endurskoðunar á gjaldskrá, v/starfslokasamnings og einnig vegna almennra launahækkana. Hann greindi einnig frá að rekstur heilbrigðiseftirlitsins væri góður og mikil samvinna væri við framkvæmdastjóra vegna fjárhagsáætlunar og gjaldskrármála.

Elsa Ingjaldsddóttir útskýrði drög að nýrri gjaldskrá og eftirlitsáætlun. Fram kom að tímagjald eftirlitsins hækkar um 1.216.- kr og sýnatökukostnaður um 2.000.- kr. Eru þessar hækkanir til að mæta hækkun á rannsóknarkostnaði auk almennra hækkana en gjaldskráin hefur verið óbreytt í 3 ár.

Afgreiðslu og umræðum frestað til næsta fundar en drögin þurfa að liggja fyrir á aukafundi SASS sem haldinn verður 30. nóvember nk.

3)      Starfsleyfi til kynningar og afgreiðslu.

Nafn

Póstfang

Starfsleyfi

Blómakaffi-Alvörukonur ehf

800 Selfoss

21-sep-2001

Heilsukostur ehf.

810 Hveragerði

24-sep-2001

Bókabúðin

900 Vestmannaeyjar

27-sep-2001

Hárnýjung, hársnyrtistofa

815 Þorlákshöfn

27-sep-2001

Gámaþjónusta Vestm.ehf.(Sorpa)

900 Vestmannaeyjar

1-okt-2001

J.R. verktakar ehf.

900 Vestmannaeyjar

1-okt-2001

Tréverk

900 Vestmannaeyjar

1-okt-2001

Bílaverkstæði Sigurjóns

900 Vestmannaeyjar

3-okt-2001

Hákollur ehf.- Þv.hús. Straumur

900 Vestmannaeyjar

3-okt-2001

Hjólbarðastofan sf.

900 Vestmannaeyjar

3-okt-2001

Húsey ehf.

900 Vestmannaeyjar

3-okt-2001

Vélsmiðjan Völundur ehf.

900 Vestmannaeyjar

3-okt-2001

Örn ehf. (Erlendur P)

900 Vestmannaeyjar

3-okt-2001

Ágúst Hreggviðsson

900 Vestmannaeyjar

3-okt-2001

2 Þ ehf.

900 Vestmannaeyjar

5-okt-2001

Miðstöðin ehf.

900 Vestmannaeyjar

5-okt-2001

Sprossi

900 Vestmannaeyjar

5-okt-2001

Áhaldaleigan ehf.

900 Vestmannaeyjar

15-okt-2001

Brimnes ehf.

900 Vestmannaeyjar

15-okt-2001

Eyjablikk ehf.

900 Vestmannaeyjar

15-okt-2001

Eyjabúð-bygg.vöruverslun

900 Vestmannaeyjar

15-okt-2001

Hellugerðin ehf.

900 Vestmannaeyjar

15-okt-2001

Kinn – fiskverkun ehf.

900 Vestmannaeyjar

15-okt-2001

Steypustöð Vestmannaeyja ehf.

900 Vestmannaeyjar

15-okt-2001

Þór vélaverkstæði ehf.

900 Vestmannaeyjar

15-okt-2001

Málarinn

900 Vestmannaeyjar

15-okt-2001

IB Innflutningsmiðlun

800 Selfoss

 

Sauðholt, vatnsveita, Bisk

801 Selfoss

 

Ecoline ehf.

810 Hveragerði

 

Landsvikjun v/Steingrímsstöð

103 Reykjavík

 

Landsvikjun v/Ljósifoss

103 Reykjavík

 

Landsvirkjun v/Írafoss

103 Reykjavík

 

Landsvirkjun v/Búrfell

103 Reykjavík

 

Landsvirkjun v/Sultartangi

103 Reykjavík

 

Landsvirkjun v/Sigöldu

103 Reykjavík

 

Landsvirkjun v/Hrauneyjar

103 Reykjavík

Starfsleyfin samþykkt án athugasemda.

Varðandi starfsleyfi fyrir starfsemi sama eig/rekstraraðila skal á það bent að nauðsynlegt er fyrir hverja starfsstöð að hafa sér starfsleyfi eins og m.a. kemur fram í gjaldskrá embættisins.

4)     Tóbakssöluleyfi til kynningar og afgreiðslu

Nafn

Póstfang

Tóbakssöluleyfi

Hótel Geysir

801 SELFOSS

14-sep-2001

Vala, matvöruverslun

801 SELFOSS

14-sep-2001

Samþykkt

5)      Yfirlit eftirlits frá síðasta fundi.

Elsa Ingjaldsdóttir yfirfór gang eftirlits síðasta mánaðar og greindi frá stöðunni varðandi fjölda heimsóttra fyrirtækja og annara atriða í heilbrigðiseftirliti.

6)      Samþykkt um sorphirðu.

Lögð fram til umfjöllunar samþykkt um sorphirðu í Mýrdalshreppi.

Samþykktin þarfnast lagfæringar á orðalagi og vísunar í rétt lög. Framkvæmdastjóra falið að gera þær breytingar sem þarf í samvinnu við Mýrdalshrepp.

Að öðru leiti samþykkt samhljóða.

7)      Bréf Skipulags– og byggingafulltrúa Vestmannaeyja dags. 5/10/01 um ósk um breytingu á viðmiðunarreglum um hávaðatakmarkanir.

Elsa Ingjaldsdóttir fór yfir aðdraganda málsins og útskýrði gögn málsins.

Framkvæmdastjóra falið að svara erindinu í samræmi við vilja nefndarinnar og starfsmönnum falið að vinna með viðkomandi fyrirtækjum að úrlausn mála.

8)      Mál til upplýsinga og kynningar.

Stefnumótunarvinna Heilbrigðiseftirlits Suðurlands.

Elsa Ingjaldsdóttir lagði fram punkta varðandi gang stefnumótunarvinnunnar.

Ákveðið að boða Þórð Óskarsson á næsta fund nefndarinnar til að kynna stefnumótunina og á undirbúningsvinnu þá að vera lokið.

9)      Starfsmannamál

Heimir Hafsteinsson fór yfir starfsmannamál.

Var formanni falið að ganga formlega frá starfslokasamningi fyrir mánaðarmót.

Ákveðið að auglýsa stöðu framkvæmdastjóra við Heilbrigðiseftirlit Suðurlands laust til umsóknar.

10)  Önnur mál.

a)    Pétur Skarphéðinsson greindi frá fundi með Sóttvarnarlækni v/miltisbrands. Kom fram að efla á forvarnir v/hugsanlegrar smithættu.

b)    Heimir Hafsteinsson talaði um sundlaugastaði og öryggisþætti þeirra. Fram kom að fyrirhugað er að halda námskeið/fræðslu fyrir starfsfólk og rekstraraðila sundlauga á vegum Heilbrigðiseftirlitsins næsta vor.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 16.30

Heimir Hafsteinsson
Íris Þórðardóttir 
Sesselja Pétursdóttir
Svanborg Egilsdóttir
Pétur Skarphéðinsson
Gunnar Þorkelsson
Elsa Ingjaldsdóttir
Þorvarður Hjaltason