112. fundur Heilbrigðisnefndar Suðurlands

112. fundur Heilbrigðisnefndar Suðurlands haldinn þriðjudaginn

30. september 2008, kl. 13.00 að Austurvegi 56, Selfossi, 3. hæð

Mætt: Jón Ó. Vilhjálmsson, Ragnhildur Hjartardóttir, Sigurður Ingi Jóhannsson, Gunnar Þorkelsson, Pétur Skarphéðinsson, Guðmundur Geir Gunnarsson og Elsa Ingjaldsdóttir. Viktor Pálsson boðaði forföll.

1) Starfsleyfi til kynningar og afgreiðslu

a) Starfsleyfi

Nr.

Nafn

Póstfang

Starfsleyfi

1

Úlfljótsskáli

801 Selfoss

Eigendaskipti

2

Steypustöðin Mest ehf

800 Selfoss

Endurnýjun

3

Suðurverk v starfsmannabústað Bakkafjöru

201 Kópavogur

Ný starfsemi

4

Hárgreiðslustofa Önnu ehf.

800 Selfoss

Br. Á húsnæði

5

Bónus, Hveragerði

810 Hveragerði

Endurnýjun

6

Reiðskólinn Lyngfelli

900 Vestmannaeyjar

Endurnýjun

7

Kökugerð H.P. ehf, Þorlákshöfn

815 Þorlákshöfn

Eigendaskipti

8

Hellismenn ehf, Landmannahellir

113 Reykjavík

Endurnýjun

9

Pálmar Guðbrandsson

851 Hella

Endurnýjun

10

Dröfn, snyrtistofa

900 Vestmannaeyjar

Endurnýjun

11

Einsi kaldi veisluþjónusta ehf

900 Vestmannaeyjar

Eigendaskipti

12

Hestaleiga Gunnars

900 Vestmannaeyjar

Endurnýjun

13

Shellskálinn – Stokkseyri

825 Stokkseyri

Endurnýjun

14

Skaftárhreppur v/Herjólfsstaðaskóli

880 Kirkjubæjarkl.

Endurnýjun

15

Skálinn – Fölvir ehf

815 Þorlákshöfn

Endurnýjun

16

Syðri Steinsmýri – veiðihús

880 Kirkjubæjarkl.

Endurnýjun

17

Vatnsveita Grímsnes- og Grafningsh., Björk og Búrfelli

801 Selfoss

Endurnýjun

18

Ferðaþjónusta Auðsholti 2

845 Flúðir

Ný starfsemi

19

Klausturbleikja, Glæðir

880 Kirkjubæjarkl.

Ný starfsemi

20

Vínbúð Á.T.V.R. Vestmannaeyjum

900 Vestmannaeyjar

Endurnýjun

21

Bakstur og veisla ehf.

900 Vestmannaeyjar

Endurnýjun

22

Jarðefnaiðnaður v/efnistöku í Lambafelli

815 Þorlákshöfn

Ný starfsemi

23

Sveinbjörn F. Einarsson v. flutnings á seyru og þjónustu við það

801 Selfoss

Endurnýjun

24

Frostfiskur

815 Þorlákshöfn

Endurnýjun

25

Icelandic Water Holding v/vatnsverksmiðju Hlíðarenda

815 Þorlákshöfn

Ný starfsemi

26

Gróðurstöðin Hæðarenda

801 Selfoss

Ný starfsemi

Öll starfsleyfin samþykkt en starfsleyfisumsókn nr. 19 samþykkt með fyrirvara um jákvæða afgreiðslu byggingarfulltrúa.

b) Tóbakssöluleyfi

Nr.

Nafn

Póstfang

Tóbakssöluleyfi

1

Shellskálinn – Stokkseyri

825 Stokkseyri

endurnýjun

2

Skálinn – Fölvir ehf

815 Þorlákshöfn

endurnýjun

Lögð fram til upplýsinga.

c) Samræmd starfsleyfisskilyrði til afgreiðslu.

i) viðmiðunarreglur fyrir matvælavinnslur

ii) starfsleyfisskilyrði fyrir ýmsa matvælavinnslu

iii) starfsleyfisskilyrði fyrir hestaleigur, endurskoðuð

iv) starfsleyfisskilyrði fyrir fiskvinnslu

v) starfsleyfisskilyrði fyrir sláturhús og kjötvinnslu

Heilbrigðisnefnd Suðurlands samþykkir ofangreind starfsleyfisskilyrði og telur eðlilegt að starfsleyfisskilyrði sem unnin eru á vegum Umhverfisstofnunar, Matvælastofnunar og heilbrigðiseftirliti sveitarfélaga til samræmingar á landsvísu séu tekin upp jafnóðum. Eftirlitinu veitt samþykki nefndarinnar til að taka slík starfsleyfisskilyrði í notkun um leið og þau eru útgefin. Framkvæmdastjóra falið að birta nefndinni yfirlit yfir ný starfsleyfiskilyrði a.m.k. einu sinni á ári.

2) Gangur eftirlits.

a) Reglubundið eftirlit.

Framkvæmdastjóri fór yfir gang reglubundins eftirlits og málaskrá HES frá síðasta fundi nefndarinnar.

3) Höllin, Vm.

Lagt fram bréf Umhverfisráðuneytis dags. 25. september sl. þar Höllinni er veitt undanþága til tveggja skemmtana. Ennfremur lögð fram umsögn Heilbrigðisnefndar Suðurlands dags. 24. september sl. varðandi undanþáguna.

Að lokum lögð fram tvö minnisblöð Heilbrigðiseftirlit Suðurlands varðandi mælingar, annars vegar stilling þann 22. september og hins vegar á dansleik 27. september.

Heilbrigðisnefnd Suðurlands leggur til að kannað verði hljóðstig innan dyra á íbúðarsvæði í nágrenni Hallarinnar til athugunar á hljóðvist í samræmi við viðmiðunarmörk í reglugerð nr. 724/2008 um hávaða. Ennfremur er framkvæmdastjóra falið að ræða við Umhverfisráðuneyti varðandi hávaðamörk og viðmiðunargildi í samræmi við umræður á fundinum.

4) Orkuveita Reykjavíkur v/Hellisheiðarvirkjunar.

Birgir Þórðarson kom inn á fund og upplýsti nefndarmenn um framkvæmdir, stöðu mála og eftirlit vegna Hellisheiðarvirkjunar og starfsemi henni tengdri.

5) Drög að starfskýrslu 2008.

Lögð fram drög að starfsskýrslu fyrir starfsárið milli aðalfunda þ.e. frá hausti 2007 til hausts 2008. Drögin samþykkt.

6) Drög að fjárhagsáætlun 2009.

Lögð fram drög að fjárhagsáætlunum í tveimur tillögum. Framkvæmdastjóri fór yfir helstu atriði og gerði einnig grein fyrir núverandi stöðu. Gerði einnig grein fyrir hækkun og forsendum hækkunar einstakra liða.

Heilbrigðisnefnd Suðurlands samþykkir framlögð drög merkt 2009-3 til endanlegrar afgreiðslu aðalafundar.

7) Drög að gjaldskrá.

Lögð fram drög að nýrri gjaldskrá Heilbrigðiseftirlit Suðurlands. Framkvæmdastjóri gerði grein fyrir forsendum hækkunar en gert er ráð fyrir 12% hækkun. Gjaldskráin hefur verið sú sama og samþykkt var á aðalfundi HES árið 2006. Afgreiðslu frestað til næsta fundar.

8) Annað.

a) ESA úttekt vegna sjávarafurða.

Framkvæmdastjóri gerði grein fyrir yfirstandandi úttekt eftirlitsstofnunar EFTA – ESA – vegna fisks og fiskafurða. Heilbrigðiseftirlit Suðurlands er í úttektinni m.a. hvað varðar eftirlit með starfsemi á vegnum heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga.

b) Aðalfundur SHÍ 1. okt.

Framkvæmdastjóri upplýsti um aðalfund Samtaka Heilbrigðiseftirlitssvæða á Íslandi sem haldinn verður á morgun.

c) Aðalfundur HES og Ársþing SASS 20. – 21. nóvember.

Framkvæmdastjóra falið að semja drög að dagskrá og leggja fyrir næsta fund nefndarinnar.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 15.36

Jón Ó. Vilhjálmsson
Ragnhildur Hjartardóttir
Sigurður Ingi Jóhannsson
Gunnar Þorkelsson
Pétur Skarphéðinsson
Elsa Ingjaldsdóttir
Guðmundur Geir Gunnarsson