45. fundur Heilbrigðisnefndar Suðurlands, 20. ágúst 2002

45. fundur Heilbrigðisnefndar Suðurlands þriðjudaginn
 

20. ágúst 2002, kl. 14.00 að Austurvegi 56, Selfossi.

Mætt:Heimir Hafsteinsson, form., Svanborg Egilsdóttir, Gunnar Þorkelsson, Íris Þórðardóttir, Sesselja Pétursdóttir og Guðmundur Elíasson fulltrúi atvinnurekanda.

Ennfremur Elsa Ingjaldsdóttir og Pétur Skarphéðinsson, hérðaslæknir.

Formaður setti fund og gengið var til dagskrár:

1) Starfsleyfi og tóbakssöluleyfi til kynningar og afgreiðslu.

a) Starfsleyfi:

1

Skaftholt, vistheimili

801 Selfoss

Endurnýjun

2

Pizza 67 – Hornið ehf.

800 Selfoss

Endurnýjun

3

Hrói Höttur – Litli Jón ehf.

800 Selfoss

Endurnýjun

4

Sundlaug og þjónustum.stöð Hraunb.

801 Selfoss

Endurnýjun

5

Matarbúrið

870 Vík

Endurnýjun

6

Sumarhótelið Kirkjub.klaustri

880 Kirkjub.klaustri

Eigendaskipti

7

Alviðrustofnun

801 Selfoss

Endurnýjun

8

Ferðaþj. Og sumarhús, Hörgslandi

880 Kirkjub.klaustri

Ný starfsemi

9

Landsss.hestamanna v/Skógarhóla

801 Selfoss

Endurnýjun

10

Krás ehf

800 Selfoss

Endurnýjun

11

Lyf og heilsa, Kjarnanum

800 Selfoss

Endurnýjun

12

Lyf og heilsa, Hellu

850 Hella

Endurnýjun

13

Sundlaug vélstjóra, Snorrastöðum

840 Laugarvatn

Endurnýjun

14

Hársnyrtistofan Hárfínt

850 Hella

Endurnýjun

15

Ísbúðin, Kjarnanum

800 Selfoss

Ný starfsemi

16

íþróttamiðstöð

815 Þorlákshöfn

Endurnýjun

17

Fannborg ehf. V/fjallaskála

845 Flúðir

Ný starfsemi

18

Sælubúið ehf.

860 Hvolsvöllur

Endurnýjun

19

1997 ehf, Iðufelli v/veit/gist.

801 Selfoss

Endurnýjun

20

Leikskólinn Bergheimar

815 Þorlákshöfn

Endurnýjun

21

Hárgreiðslustofa Sigrúnar, Árnesi

801 Selfoss

Endurnýjun

22

Tjaldstæði Kirkjubæ II

880 Kirkjub.klaustri

Endurnýjun

23

Grunnskóli Þorlákshafnar

815 Þorlákshöfn

Endurnýjun

24

Ferðaþjónustan Austvaðsholti

851 Hella

Endurnýjun

25

Félagsheimilið Borg

801 Selfoss

Endurnýjun

26

Búheimar ehf.

851 Hella

Ný starfsemi

27

Tjaldsvæði við Flúðir

845 Flúðir

Ný starfsemi

28

Árborg v/leikskóla

800 Selfoss

Ný starfsemi

29

Ferðaþjónustan Skálakoti

861 Hvolsvöllur

Ný starfsemi

30

Hafnarnes hf.

815 Þorlákshöfn

Endurnýjun

31

Renniverkstæði Björns Jensen

800 Selfoss

Endurnýjun

32

Byggðasel ehf.

810 Hveragerði

Endurnýjun

33

Vélaverkst. Einars Guðnasonar

801 Selfoss

Endurnýjun

34

Fóðurverksmiðja KÁ

861 Hvolsvöllur

Eigendaskipti

35

Vatnsveita Hvolsvallar

860 Hvolsvöllur

Ný starfsemi

36

Vatnsveita NLFÍ

810 Hveragerði

Ný starfsemi

37

Hitaveita Suðurnesja v/vatnsv.Vm.

900 Vestm.eyjum

Endurafgreiðsla

38

Orkuveita Reykjavíkur v/Hitaveitu Þorl.h.

815 Þorlákshöfn

Endurafgreiðsla

39

Gámasvæði Selfossi

800 Selfoss

Ný starfsemi

40

Gámasvæði Hveragerðis

810 Hveragerði

Ný starfsemi

41

Hreinsistöð Hveragerðis

810 Hveragerði

Ný starfsemi

Starfsleyfin samþykkt án athugasemda.

b) Tóbakssöluleyfi:

1

Ísbúðin, Kjarnanum

800 Selfoss

Nýtt

2

Jóhann ehf., Árnesi

801 Selfoss

Nýtt

Tóbakssöluleyfin samþykkt án athugasemda.

2) Yfirlit eftirlits.

Elsa Ingjaldsdóttir gerði grein fyrir gangi reglubundins heilbrigðiseftirlits. Kom fram að eftirlit hefur gengið vel það sem af er árinu og skv. áætlun.

3) Gjaldskrár sveitarfélaga.

2 gjaldskrár fyrir Skáftárhrepp, önnur um hundahald fyrir árið 2001 og hin um sorphirðu fyrir árið 2002. Samþykktar án athugasemda.

4) Mál til upplýsinga og kynningar.

a) Skýrsla starfshóps um Salmonella og Campylobacter í dýrum og umhverfi á Suðurlandi.

Formaður Heilbrigðisnefndar Suðurlands Heimir Hafsteinsson greindi frá kynningarfundi landbúnaðarráðuneytis með sveitarstjórnarmönnum á Suðurlandi um skýrsluna. Almennar umræður urðu um málið.

Eftirfarandi var bókað:

" Heilbrigðisnefnd Suðurlands fagnar því að skýrslan skuli loksins vera gerð opinber, en harmar það jafnframt að ekki skuli vera til sambærileg úttekt annars staðar á landinu til viðmiðunar.

Heilbrigðisnefnd Suðurlands beinir þeim tilmælum til sveitarfélaga, fyrirtækja, bænda og annarra sem málið varðar að hraða framkvæmdum er varðar úrbætur í fráveitumálum. Enfremur vill Heilbrigðisnefnd Suðurland beina þeim tilmælum til héraðsdýralækna, forðagæslumanna og annarra sem fylgjast með umhirðu og heilsu dýra að grípa til viðeigandi ráðstafana áður en í óefni er komið.

Sérstaklega vill Heilbrigðisnefnd Suðurlands vekja athygli sveitarstjórnarmanna á þessum málaflokki og láta hann hafa meira vægi og njóta forgangs. Ennfremur minnir nefndin á að frestur skv. lögum um fullnægjandi fráveitur rennur út 2005."

b) Aðgerðir við heilbrigðiseftirlit í Vík.

Elsa Ingjaldsdóttir gerði grein fyrir málinu.

c) Aðgerðir við heilbrigðiseftirlit í Vestmannaeyjum.

Elsa Ingjaldsdóttir gerði grein fyrir málinu.

 

d) Bréf Hollustuverndar ríkisins dags. 9. júlí sl. um könnun á ástandi rotþróa.

Lagt fram til upplýsinga.

e) Stækkun Nesjavallavirkjunar úr 90 Mw í 120 Mw.

Lagt fram bréf Heilbrigðiseftirlits Suðurlands dags. 31. júlí sl. þar sem fram kemur að ekki eru gerðar athugasemdir við fyrirhugaða stækkun.

f) Námskeið um neysluvatn og vatnsból.

Elsa Ingjaldsdóttir kynnti fyrirhugað námskeið Hollustuverndar ríkisins um námskeið um vatnsból og neysluvatn, haldið á Suðurlandi 9. og 10. september nk. fyrir heilbrigðisfulltrúa og aðra þá er koma að þessum málaflokki.

 

g) Aðalfundur SASS haldinn 30. og 31. ágúst nk. þar sem Heilbrigðiseftirlit Suðurlands og Heilbrigðisnefnd Suðurlands flytja sameiginlega skýrslu.

5) Önnur mál.

a) Bréf Ístexs dags. 7. ágúst 2002. Lagt fram til kynningar. Framkvæmdastjóra falið að vinna að málinu skv. innihaldi bréfsins.

b) Drög að ársskýrslu Heilbrigðiseftirlits Suðurlands fyrir árið 2001 lögð fram til kynningar. Elsa Ingjaldsdóttir fór yfir skýrsluna og kynnti.

c) Drög að fjárhagsáætlun lögð fram til kynningar. Þorvarður Hjaltason kom inn á fund og fór yfir helstu tölur fjárhagsáætlunar Heilbrigðiseftirlits Suðurlands 2002. Samþykkt að vísa fjárhagsáætluninni til aðildarsveitarfélaganna til samþykktar.

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 16:40.

 

 

Heimir Hafsteinsson Íris Þórðardóttir Guðmundur Elíasson

Svanborg Egilsdóttir Gunnar Þorkelsson Pétur Skarphéðinsson

Sesselja Pétursdóttir Elsa Ingjaldsdóttir