76. fundur Heilbrigðisnefndar Suðurlands, 25. maí 2005

76. fundur Heilbrigðisnefndar Suðurlands haldinn þriðjudaginn
 

24. maí 2005 kl. 13.00 að Austurvegi 56, Selfossi.

Mætt: Jón Ó. Vilhjálmsson, Pétur Skarphéðinsson, Gunnar Þorkelsson, Margrét Einarsdóttir og Elsa Ingjaldsdóttir.

Elín Björg Jónsdóttir og Bergur E. Ágústsson boðuðu forföll.

1) Fundargerð síðasta fundar – Lögð fram til samþykktar og undirskriftar.

1) Fundargerð síðasta fundar – Lögð fram til samþykktar og undirskriftar.

2) Starfsleyfi til kynningar og afgreiðslu.

a) Starfsleyfi

Nr

Nafn

Póstfang

Starfsleyfi

1
 

Nuddstofa Hörpu
 
900 Vestmannaeyj
 
Ný starfsemi
 

2
 

Hótel Eldhestar
 
810 Hveragerði
 
Br. á húsnæði
 

3
 

Hársnyrtistofa Hrannar
 
900 Vestmannaeyj
 
Ný starfsemi
 

4
 

Vatnsveita f/Hrútafell, Önundarhorn og Eyvindarhóla
 
861 Hvolsvöllur
 
Ný starfsemi
 

5
 

Vatnsból Fjallsbúið ehf.
 
801 Selfoss
 
Ný starfsemi
 

6
 

Hótel Valhöll
 
801 Selfoss
 
Eigendaskipti
 

7
 

Flóð og fjara ehf. – Fjöruborðið
 
825 Stokkseyri
 
Eigendaskipti
 

8
 

Suðurlandssól
 
800 Selfoss
 
Br. á húsnæði
 

9
 

Rauða húsið
 
820 Eyrarbakka
 
Br. á húsnæði
 

10
 

Fosshótel ehf. v/Mosfells
 
850 Hella
 
Endurnýjun
 

11
 

Bláhiminn ehf. v/Hólaskóga
 
801 Selfoss
 
Endurnýjun
 

12
 

Íþróttamiðstöð Íslands KHÍ
 
840 Laugarvatn
 
Endurnýjun
 

13
 

Olís v/Landvegamóta
 
851 Hella
 
Br. á húsnæði
 

14
 

Hótel Klaustur
 
880 Kirkjubæjarkl.
 
Endurnýjun
 

15
 

Olíufélagið ehf. – v/Bjarnabúð
 
801 Selfoss
 
Endurnýjun
 

16
 

Olíufélagið ehf. – v/H-Sel
 
840 Laugarvatn
 
Endurnýjun
 

17
 

Olíufélagið ehf. – v/versl. Árborg
 
801 Selfoss
 
Endurnýjun
 

18
 

Olíufélagið ehf. – v/Hótel Geysi
 
801 Selfoss
 
Endurnýjun
 

19
 

Olíufélagið ehf. – v/Leirubakka
 
851 Hella
 
Endurnýjun
 

20
 

Sveitabúið Tungu ehf.
 
801 Selfoss
 
Ný starfsemi
 

21
 

Töfragarðurinn
 
825 Stokkseyri
 
Ný starfsemi
 

22
 

Tjörvar ehf. – Furðufuglar og fylgifiskar
 
800 Selfoss
 
Ný starfsemi
 

23
 

Vilberg Kökuhús – Goðaland ehf.
 
800 Selfoss
 
Ný starfsemi
 

24
 

Bændagisting Efstadal
 
801 Selfoss
 
Br. á húsnæði
 

25
 

Alþýðuhúsið
 
900 Vestmannaeyj
 
Endurnýjun
 

26
 

Reykjabúið v/Auðsholts Ölfusi
 
801 Selfoss
 
Ný starfsemi
 

27
 

Prófasturinn, Lundinn- veitingahús
 
900 Vestmannaeyj
 
Endurnýjun
 
       

Starfsleyfi nr. 1 og 3 frestað þar til afgreiðsla/umfjöllun skipulags- og bygginganefndar liggur fyrir.

Starfsleyfi nr. 4, 5, 6, 9, 20, 22, 23, og 26 samþykkt með fyrirvara um jákvæða úttekt heilbrigðiseftirlitsins.

Önnur starfsleyfi samþykkt án athugasemda.

i) Hnotskurn/Lýsi – Lagt fram bréf Heilbrigðiseftirlits Suðurlands dags.

– Lagt fram bréf Heilbrigðiseftirlits Suðurlands dags. 20. maí sl. til fyrirtækisins þar sem fram kemur fyrirhuguð afgreiðsla nefndarinnar á starfsleyfisumsókn fyrirtækisins. Heilbrigðisnefnd Suðurlands ítrekar að fyrirtækið skili inn tilskildum gögnum fyrir tilgreindan tíma.

b) Tóbakssöluleyfi

Nr.

Nafn

Póstfang

Starfsleyfi

1
 

Þingvellir ehf. v/Hótel Valhöll
 
801 Selfoss
 
Eigendaskipti
 

2
 

Hellishólar
 
861 Hvolsvöllur
 
Eigendaskipti
 

Lagt fram til kynningar

c) Samræmd starfsleyfisskilyrði HES og UST fyrir:

i) sambýli

ii) hestaleigur og reiðskóla

iii) starfsmannabúðir

iv) starfsmannabústaði

v) starfsemi með dýr

i) sambýli

ii) hestaleigur og reiðskóla

iii) starfsmannabúðir

iv) starfsmannabústaði

v) starfsemi með dýr

Heilbrigðisnefnd Suðurlands samþykkir að nota starfsleyfisskilyrðin á svæði sínu.

2) Gangur eftirlits.

Elsa Ingjaldsdóttir lagði fram yfirlit yfir gang reglubundins eftirlits frá síðasta fundi. Kom fram að eftirlit með fyrirtækjum er samkvæmt áætlun mánaðarins.

Heilbrigðisnefnd Suðurlands lýsir yfri ánægju sinni með yfirlitið og fer fram á að fá slíkt yfirlit á hvern fund nefndarinnar auk frekari tölfræðilegra upplýsinga.

3) Undanþága Umhverfisráðherra vegna Hallarinnar – Karató.

. Lagt fram bréf Umhverfisráðuneytis, f.h.r., dags. 13. maí sl. þar sem Höllinni er veitt undanþága frá ákvæði um hávaðatakmarkanir skv. reglugerð nr. 933/1999 meðan á úrbótum stendur en þó eigi lengur en til 1. nóvember n.k. Undanþágan er bundin því skilyrði að forsvarsmenn fyrirtækisins tilkynni tímalega og með óyggjandi hætti heilbrigðiseftirliti og nágrönnum um skemmtanir sem kunna að fara yfir leyfð viðmiðunarmörk.

Heilbrigðisnefnd Suðurlands ítrekar að þrátt fyrir að undanþága ráðherra liggi fyrir er nefndin ekki að aflétta þvingunaraðgerðum heldur frestast þær einungis á meðan undanþágan er í gildi. Eftir 1. nóvember ber fyrirtækinu að leggja fram sannanir um að gerðar úrbætur fullnægi ákvæðum reglugerðarinnar og þá fyrst getur nefndin afturkallað þvingunaraðgerðir sínar.

4) Annað:

a) Vorfundur HES og UST.

Elsa Ingjaldsdóttir upplýsti nefndarmenn um málefni vorfundar Umhverfisstofnunar, heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga og Umhverfisráðuneytis sem haldinn var á Ísafirði dagana 18. og 19. maí sl.

b) Starfsmannamál.

Tekið fyrir beiðni framkvæmdastjóra HES um 6 mánaða námsleyfi sbr. kjarasamning hennar.

Undir þennan lið mætti á fundinn Þorvarður Hjaltason, framkvæmdastjóri SASS.

Heilbrigðisnefnd Suðurlands veitir framkvæmdastjóra umbeðið leyfi enda er fyrirhugað nám beintengt starfinu. Framkvæmdastjóri mun í leyfinu áfram sinna einstökum málum ss. fjárhagsáætlanagerð og gjaldskrármálum.

Þorvarði falið að kynna stjórn SASS málið.

c) Erindi vegna gistiheimilisins Heimis, Vm.

. Lagt fram bréf Guðfinnu J. Guðmundsdóttur, f.h. Þorkels Húnbogasonar dags. 28. apríl sl. ásamt svarbréfi embættisins dags. 20. maí sl.

d) Úrskurður Skipulagsstofnunar varðandi efnistöku Ingólfsfjalli.

Lagt fram til kynningar bréf Skipulagsstofnunar dags. 17. maí sl. þar sem fjallað er um efnistöku úr Ingólfsfjalli ofan Þórustaðanámu og ákvörðun um matsskyldu.

e) Eftirlit með leikskólum í Vesmannaeyjum.

Lagt fram til upplýsinga bréf HES dags. 10. maí sl. varðandi eftirlit með leikskólum í Vestmannaeyjum

f) Endurvinnsla og fræðsla.

Elsa Ingjaldsdóttir upplýsti nefndarmenn um ferð Birgis Þórðarsonar til Þýskalands til að kynna sér endurvinnslu og nýjustu tækni á þeim vettvangi. Hélt Birgir góða fræðslu fyrir starfsmenn eftir ferðina.

g) Fuglalíf á Stokkseyri.

Lagt fram til upplýsinga bréf HES varðandi hrafnshreiður við barnaskólann á Stokkseyri.

h) Símbréf dags. 23. maí sl., frá Bakstri og veislu ehf., þar sem mótmælt er kröfum HES vegna aðbúnaðar varðandi fyrirhugaðar veitingar í tjaldi fyrir utan fyrirtækið.

, þar sem mótmælt er kröfum HES vegna aðbúnaðar varðandi fyrirhugaðar veitingar í tjaldi fyrir utan fyrirtækið. Málið kynnt og framkvæmdastjóra falið að svara erindinu á viðeigandi hátt.

Næsti fundur ákveðinn í júlí, nánari dags. ákveðin síðar.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 14:40

Jón Ó. Vilhjálmsson Guðmundur Elíasson Margrét Einarsdóttir

Pétur Skarphéðinsson Gunnar Þorkelsson Elsa Ingjaldsdóttir