95. fundur Heilbrigðisnefndar Suðurlands

95. fundur Heilbrigðisnefndar Suðurlands haldinn þriðjudaginn 9. janúar 2007, kl. 13.00 að Austurvegi 56, Selfossi.

Mætt: Jón Ó. Vilhjálmsson, Gunnar Þorkelsson, Pétur Skarphéðinsson, Ragnhildur Hjartardóttir, Sigurður Ingi Jóhannsson, Viktor Pálsson, Guðmundur Geir Gunnarsson og Elsa Ingjaldsdóttir.

1) Starfsleyfi til kynningar og afgreiðslu.

a) Starfsleyfi

Nr.

Nafn

Póstfang

Starfsleyfi

1

Landgræðsla ríkisins – Gunnarsholti

851 Hella

endurnýjun

2

Vinnslustöðin hf

900 Vestm.eyjar

endurnýjun

3

Olíufélagið v/Laugarvatns

840 Laugarvatn

eigendaskipti

4

Olíufélagið v/Árness, Skeiðar- og Gnúpverjahr.

801 Selfoss

eigendaskipti

5

Olíufélagið v/Steinum, Rangárþingi Eystra

861 Hvolsvöllur

eigendaskipti

6

Olíufélagið v/Leirubakka,

851 Hella

eigendaskipti

7

Olíufélagið v/Brautarhóli, Bláskógabyggð

801 Selfoss

eigendaskipti

8

Olíufélagið v/Fossnesti, Selfoss

800 Selfoss

eigendaskipti

9

Olíufélagið v/Hveragerði

810 Hveragerði

eigendaskipti

10

Olíufélagið v/Hlíðarenda, Hvolsvelli

860 Hvolsvöllur

eigendaskipti

11

Olíufélagið v/Geysi, Bláskógabyggð

801 Selfoss

eigendaskipti

12

Olíufélagið v/Básaskersbryggju, Vestm.eyjar

900 Vestm.aeyjar

eigendaskipti

13

Olíufélagið v/Selsveg, Flúðum

845 Flúðir

eigendaskipti

14

Olíufélagið v/Klausturvegs, Kirkjubæjarklaustri

880 Kirkjub.klaustur

eigendaskipti

15

Leikskólinn Leikholt, Skeiða- og Gnúpverjahr.

801 Selfoss

endurnýjun

16

Eyjaís

900 Vestmannaeyjar

endurnýjun

17

Snyrtistofan Ylur

860 Hvolsvöllur

endurnýjun

18

Vatnsveita Hrunamannahrepps

845 Flúðir

endurnýjun

19

Kaupás v/Krónan Vestmannaeyjum

900 Vestmannaeyjar

endurnýjun

20

Lyf og heilsa, Þorlákshöfn

815 Þorlákshöfn

endurnýjun

Starfsleyfin samþykkt án athugasemda.

b) Tóbakssöluleyfi

Nr.

Nafn

Póstfang

Tóbakssöluleyfi

1

Olíufélagið v/Hveragerði

810 Hveragerði

eigendaskipti

2

Olíufélagið v/Fossnesti

800 Selfoss

eigendaskipti

3

Kaupás v/Krónan Vestm.eyjum

900 Vestmannaeyjar

endurnýjun

Lagt fram til upplýsinga.

c) Flúðafiskur.

Lögð fram starfleyfisskilyrði eftir auglýsingaferli. Ein athugasemd barst. Samþykkt að gefa út starfsleyfið skv. framlögðum starfsleyfisskilyrðum. Framkvæmdastjóra falið að svara athugasemdinni.

d) Lýsi vegna lýsisvinnslu.

Lögð fram starfsleyfisskilyrði eftir auglýsingaferli. Athugasemdir bárust frá einum aðila. Samþykkt að gefa út starfsleyfið skv. framlögðum skilyrðum en þó með breytingu á grein 3.6 sem lítur að mengunarvarnarþró. Skal henni upp komið fyrir 1. október næstkomandi.

2) Gjaldskrár sveitarfélaga.

a) Gjaldskrá um fráveitu og rotþróargjald í sveitarfélaginu Ölfus fyrir árið 2007.

Samþykkt án athugasemda.

b) Gjaldskrá fyrir hreinsun og losun rotþróa í sveitarfélaginu Ölfus .

Samþykkt án athugasemda.

c) Gjaldskrá fyrir sorphirðu í sveitarfélaginu Ölfus fyrir árið 2007.

Samþykkt án athugasemda.

d) Gjaldskrá fyrir hundahald í sveitarfélaginu Ölfusi.

Samþykkt án athugasemda.

e) Gjaldskrá fyrir kattahald í sveitarfélaginu Ölfusi.

Samþykkt án athugasemda.

f) Gjaldskrá fyrir sorphirðu í Rangárþingi eystra árið 2007.

Samþykkt án athugasemda.

g) Gjaldskrá fyrir kattahald í þéttbýli Rangárþings eystra 2007.

Samþykkt án athugasemda.

h) Gjaldskrá fyrir hundahald á Hvolsvelli árið 2007.

Samþykkt án athugasemda.

i) Samþykkt um fráveitur og meðhöndlun seyru í Grímsnes- og Grafningshreppi.

Samþykkt án athugasemda.

j) Gjaldskrá fyrir hundahald í Skaftárhreppi.

Samþykkt án athugasemda.

3) Gangur eftirlits.

a) Rekstraryfirlit

Elsa Ingjaldsdóttir greindi frá rekstrarreikningi frá janúar til loka desember 2006. Ekki liggja fyrir endanlegar tölur en ljóst er að fjárhagsáæltun 2006 mun standast.

b) Yfirlit vegna eftirlits 2006 og eftirlitsáætlanir 2007.

Lögð fram eftirlitsverkefni ársins 2007 í samvinnu við Umhverfisstofnun auk tölulegs yfirlits um matvælaeftirlit árið 2007. Einnig lagðar fram tölfræðilegar upplýsingar varðandi eftirlit ársins 2006 og eftirlitsáætlunar fyrir árið 2007. Elsa gerði grein fyrir helstu tölum og fór yfir gang eftirlits síðastliðið ár og gerði grein fyrir eftirlitsáætlunum þessa árs.

4) Lýsi v/fiskþurrkunar.

Lagt fram til upplýsinga bréf Heilbrigðiseftirlits Suðurlands, dags. 2. janúar sl. sent 4 aðilum sem óskuðu eftir rökstuðningi við ákvörðun Heilbrigðisnefndar Suðurlands á útgáfu starfsleyfis Lýsis hf. vegna fiskþurrkunar. Ennfremur lagt fram bréf lögmanna Lýsis, dags. 8. janúar sl. þar sem upplýst er um gang mála hjá sveitarfélaginu varðandi leyfisveitingar til uppsetningar þvottaturna og niðursetningar á fituskilju.

5) Stjórnsýslukæra.

Meðfylgjandi stjórnsýslukæra SA vegna tilnefningar fulltrúa atvinnurekenda í nefndina ásamt drögum af svarbréfi HES. Framlengdur var frestur til 14. janúar til að svara erindinu. Framkvæmdastjóra falið að senda svarbréf HS auk frekari fylgiskjala.

6) Annað.

a) Höllin.

Lagt fram bréf, dags. 21. desember sl. frá HBB ehf sem svarbréf vegna bréfs Heilbrigðiseftirlits Suðurlands, dags. 9. nóvember sl. Einnig lagður fram tölvupóstur frá Friðbirni Valtýssyni, dags. 27. desember sl. Til upplýsinga.

b) Ásheimar.

Lagt fram til upplýsinga bréf Heilbrigðiseftirlits Suðurlands, dags. 21. desember sl. er varðar afléttingu þvingunaraðgerða.

c) Ljósheimar.

Lagt fram til upplýsinga bréf Heilbrigðiseftirliti Suðurlands, dags. 22. desember sl. varðandi reglubundið eftirlit með Ljósheimum. Ennfremur lagt fram bréf Heilbrigðisstofnunnar Suðurlands, dags. 8. janúar sl. ásamt minnisblaði, dags. sama dag, þar sem fram koma upplýsingar um nýframkvæmdir. Framkvæmdastjóra falið að svara erindum í samræmi við umræður á fundinum.

d) MATÍS ohf.

Lagt fram til upplýsinga bréf RUST dags. 27. desember sl. þar sem rannsóknarstofa UST hættir um áramót og við tekur nýtt félag, MATÍS ohf. Við starfseminni. Við þetta mun rannsóknarkostnaður Heilbrigðiseftirlits Suðurlands hækka um 35%.

e) Drög að verklagsreglum vegna fráveitu- og neysluvatnsmála.

Lagðir fram til upplýsinga minnispunktar starfsmanna um skipulagsmál. Nefndin lýsir yfir áhuga á að halda samráðsfund með skipulagsfulltrúum/nefndum á eftirlitssvæðinu og felur starfsmönnum að vinna að frekari verklagsreglum varðandi málaflokkinn.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 14.40

Jón Ó. Vilhjálmsson
Ragnhildur Hjartardóttir
Sigurður Ingi Jóhannsson

Pétur Skarpéðinsson
Viktor Pálsson G
Gunnar Þorkelsson

Elsa Ingjaldsdóttir Guðmundur Geir Gunnarsson