Matvæli

Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga

Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaganna fer með opinbert eftirlit með framleiðslu og dreifingu matvæla að undanskilinni þeirri starfsemi sem Matvælastofnun fer með eftirlit með skv. 6. gr. laga nr. 93/95. Eftirlitsaðila ber að framfylgja lögum um matvæli og vakta og sannprófa að stjórnendur matvælafyrirtækja uppfylli viðeigandi ákvæði í lögum um matvæli á öllum stigum framleiðslu vinnslu og dreifingar.

Heilbrigðiseftirlist sveitarfélaga:

Hvaða fyrirtæki?

Vatnsveitur, kjötvinnslur, bakarí, garðyrkjustöðvar, ísgerð, kartöfluvinnslur og önnur framleiðslufyrirtæki, matvöruverslanir, sjoppur, veitingastaðir/skyndibitastaðir, hótel, mötuneyti, ferðaþjónusta með mat, skólar, dvalarheimili, sjúkrahús, flutningaaðilar ofl.

Leiðbeiningar / Fræðsla

Heilbrigðisnefnd gefur út starfsleyfi til fyrirtækja sem framleiða eða dreifa matvælum samkvæmt lögum nr. 93/1995 um matvæli, með síðari breytingum, en einnig til veitingastaða og  gististaða samkvæmt lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum.

Athygli er vakin á því að ef ætlunin er að reka gististað eða veitingastað þarf einnig að sækja um rekstrarleyfi til sýslumannsins á Suðurlandi eða Vestmannaeyjum.  Einstaklingar sem ætla að reka heimagistingu, sbr. lög nr. 85/2007 um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald, með síðari breytingum, og reglugerð nr. 1277/2016 um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald, þurfa að skrá starfsemina hjá Sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu, sjá nánari upplýsingar á vefsíðunni heimagisting.is

https://www.hsl.is/fraedsla/matvaeli-2/