Tvö starfsleyfi útgefin - Matfugl vegna alifuglaræktar að Þórustöðum 2 í Svf. Ölfusi og Ásgautsstöðum í Svf. Árborg

Starfsleyfi hefur verið gefið út hjá Heilbrigðiseftirliti Suðurlands í samræmi við ákvæði laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og reglugerð nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit:

  • Matfugl ehf., kt. 471103 2330, Völuteig 2, 270 Mosfellsbær, vegna alifuglaræktar og eggjaframleiðslu að Þórustöðum 2, 816 Ölfus – sjá slóð hér.
  • Matfugl ehf., kt. 471103 2330, Völuteig 2, 270 Mosfellsbær, vegna alifuglaræktar að Ásgautsstöðum, 801 Árborg – sjá slóð hér.

Vakin er athygli á því að samkvæmt 1. mgr. 65. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, er heimilt að vísa ákvörðun heilbrigðisnefndar máli þessu til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Um aðild, kærufrest, málsmeðferð og annað er varðar kæru til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála fer skv. lögum nr. 130/2011 um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála. Kæra til úrskurðarnefndarinnar frestar ekki réttaráhrifum ákvörðunarinnar, sbr. 5. gr. ofangreindra laga.

Frestur til að vísa málinu til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála er einn mánuður frá því kæranda varð kunnugt eða mátti vera kunnugt um ákvörðunina. Kæra skal vera skrifleg og undirrituð.