Starfsleyfi útgefin - Eldfeldur ehf. v/minkabú Snjallsteinshöfða - OR-Veitur ohf. v/Hitaveitu Rangæinga - Sláturhúsið Hellu ehf. vegna sláturhúss

Eftirtalin starfsleyfi hafa verið gefið út hjá Heilbrigðiseftirliti Suðurlands í samræmi við ákvæði laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og reglugerð nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit:

  • Eldfeldur ehf., vegna minkabús Snjallsteinshöfða 3, 851 Hellu – sjá afrit af starfsleyfi og greinargerð hér
  • Orkuveita Reykjavíkur – Veitur ohf. vegna Hitaveitu Rangæinga, Laugalandi og Kaldárholdi, 851 Hellu – sjá afrit af starfsleyfi og greinargerð hér
  • Sláturhúsið Hellu ehf., endurnýjun starfsleyfis vegna sláturhúss að Suðurlandsvegi 8, 850 Hellu – sjá afrit af starfsleyfi og greinargerð hér

Vakin er athygli á því að samkvæmt 1. mgr. 65. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, er heimilt að vísa ákvörðun heilbrigðisnefndar máli þessu til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Um aðild, kærufrest, málsmeðferð og annað er varðar kæru til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála fer skv. lögum nr. 130/2011 um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála. Kæra til úrskurðarnefndarinnar frestar ekki réttaráhrifum ákvörðunarinnar, sbr. 5. gr. ofangreindra laga.

Frestur til að vísa málinu til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála er einn mánuður frá því kæranda varð kunnugt eða mátti vera kunnugt um ákvörðunina. Kæra skal vera skrifleg og undirrituð.