Brennuleyfi útgefin

Eftirtalin brennuleyfi hafa verið gefin út hjá Heilbrigðiseftirliti Suðurlands í samræmi við ákvæði laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og reglugerð nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit:

  • Bláskógabyggð vegna brennu og flugeldasýningar 31. desember 2018 neðan Hrísholts, Laugarvatni sjá afrit af starfsleyfi og greinargerð hér
  • Bláskógabyggð vegna brennu 31. desember 2018 við Höfðaveg í Laugarási sjá afrit af starfsleyfi og greinargerð hér
  • Bláskógabyggð vegna brennu 31. desember 2018 í landi sveitarfélagsins við Vegholt, Reykholti sjá afrit af starfsleyfi og greinargerð hér
  • Sveitarfélagið Árborg vegna flugeldasýningar og brennu 31. desember 2018 á opnu svæði innan gámasvæðisins að Víkurheiði 4, Selfossi sjá afrit af starfsleyfi og greinargerð hér
  • Sveitarfélagið Árborg vegna flugeldasýningar og brennu 31. desember 2018 vestan við Hafnarbrú, Eyrarbakka sjá afrit af starfsleyfi og greinargerð hér
  • Sveitarfélagið Árborg vegna flugeldasýningar og brennu 31. desember 2018 vestan við Arnarhólma á Stokkseyri sjá afrit af starfsleyfi og greinargerð hér

Vakin er athygli á því að samkvæmt 1. mgr. 65. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, er heimilt að vísa ákvörðun heilbrigðisnefndar máli þessu til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Um aðild, kærufrest, málsmeðferð og annað er varðar kæru til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála fer skv. lögum nr. 130/2011 um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála. Kæra til úrskurðarnefndarinnar frestar ekki réttaráhrifum ákvörðunarinnar, sbr. 5. gr. ofangreindra laga.

Frestur til að vísa málinu til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála er einn mánuður frá því kæranda varð kunnugt eða mátti vera kunnugt um ákvörðunina. Kæra skal vera skrifleg og undirrituð.