Brennuleyfi útgefin

Eftirtalin brennuleyfi hafa verið gefin út hjá Heilbrigðiseftirliti Suðurlands í samræmi við ákvæði laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og reglugerð nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit:

  • Hrunamannahreppur vegna þrettándabrennu og flugeldasýningar 5. janúar 2019 við tjaldsvæðið á Flúðum sjá afrit af starfsleyfi og greinargerð hér
  • Hrunamannahreppur vegna áramótabrennu og flugeldasýningar 31. desember 2018 við tjaldsvæðið á Flúðum sjá afrit af starfsleyfi og greinargerð hér
  • Skaftárhreppur vegna áramótabrennu og flugeldasýningar 31. desember 2018 við gámasvæðið á Stjórnarsandi sjá afrit af starfsleyfi og greinargerð hér
  • Rangárþing ytra vegna flugeldasýningar og brennu 31. desember 2018 á vestari Miðkotsskák, Borgartúnsnensi, Þykkvabæ sjá afrit af starfsleyfi og greinargerð hér
  • Rangárþing ytra vegna flugeldasýningar og brennu 31. desember 2018 á Gaddstaðaflötum, Hellu sjá afrit af starfsleyfi og greinargerð hér

Vakin er athygli á því að samkvæmt 1. mgr. 65. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, er heimilt að vísa ákvörðun heilbrigðisnefndar máli þessu til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Um aðild, kærufrest, málsmeðferð og annað er varðar kæru til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála fer skv. lögum nr. 130/2011 um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála. Kæra til úrskurðarnefndarinnar frestar ekki réttaráhrifum ákvörðunarinnar, sbr. 5. gr. ofangreindra laga.

Frestur til að vísa málinu til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála er einn mánuður frá því kæranda varð kunnugt eða mátti vera kunnugt um ákvörðunina. Kæra skal vera skrifleg og undirrituð.